2014-12-14


ÅBEN JULEJAGT 14. december 2014.
(Gæsteryttere kan deltage)

Julejagt 2014 starter som et stjerneridt og alle mødes ved 7-stjernen.
Vi vil være klar til afgang kl. 12:00 og rider af ”uvisse men smukke
stier” indtil vi kl. 13:00 vil holde pause i grusgraven ved slusen. (der
hvor man kan skubbe ænder i vandet!). (Tove vil lede et specielt hold
for heste og ryttere i genoptræning).

Her vil vi afholde konkurrence i Øltölt. – og nyde en forfriskning.
Efter pausen fortsætter jagten ad nye stier, indtil vi slutter ved 7-
stjernen. Så er der tid til at ride/køre hestene hjem. De der har langt
hjem, kan have hestene på fold medens vi..….

Kl. ca. 15:00 ved den hyggelige ”After-Jagt” får serveret Jagtsuppe
med vin/øl/vand og kaffe i ”Rueriet” på Grønhøjgård, Rue Hed 9.
Her er ”supperyttere” også meget velkomne.

Snu Ræve: Overraskelse
U-Retfærdig Master: Ruth
Retfærdig BagMaster: Jung

Pris for deltagelse i jagten for dem, der
ikke har skovkort: 100,00 kr.
Skal tilmeldes på Sporti.dk senest 10/12-2014.

Pris for Jagtsuppe m.m.: 50,00 kr.
venligst tilmeld til: formanden@laxi.dk tlf.: 6042 2534

Oplysning:
Præmier: for mest julede ekvipage og øltölt
Jagten: vil ikke indeholde spring.
Øltölt: kan rides i alle afarter af tölt. Man tölter omkring
forhindringer med et fyldt ølkrus i hånden og skal undgå at spilde.

Trailerparkering under after-jagt:
hos Bettina, Rue Hed 14 eller hos Ruth på Grønhøjgård Rue Hed 9.

Velkommen i LAXI