2012-06-09


Lørdag, 9. juni

1. dags alridstævne eller fælles træningstur. Dette afhænger af svaret fra Langesøskoven. Mere herom senere