Her finder du os

Her finder du os Fra Odense køres ad Rugårdsvej til krydset lige før Langesø-skovene, ved skiltene "Rue" og "Vigerslev" drejes til højre. Ved "Tværskov" drejes til højre. Ved "Rue" drejes til venstre.

Fra vest køres til Morud (mellem Vissenbjerg og Søndersø). Fra Morud køres mod Odense til krydset ved det nedlagte mejeri. Her køres til venstre mod Rue.